FAQ

Moet ik iets meebrengen of iets voorbereiden?

Je hoeft niets speciaals mee te brengen. Sommigen maken gebruik van een schriftje om hun (EMDR-)therapieproces in bij te houden. Samen verkennen we hoe we verder kunnen na ons eerste gesprek.

Wat met mijn gegevensprivacy?

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (2018).

1/ Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

2/ De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling; uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

3/ Alle informatie die u verstrekt via het contactformulier wordt versleuteld verzonden, en vertrouwelijk behandeld.

Wat als ik niet naar een afspraak kan komen?

Om praktische redenen vragen wij u 48u op voorhand te verwittigen, indien niet zal het bedrag van de sessie aangerekend worden.
Verwittig tijdig als je merkt dat je er niet zult geraken, zo kunnen we andere mensen alsnog opbellen.

Betaalt mijn mutualiteit dit terug?

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden. Contacteer jouw mutualiteit voor meer informatie.

http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid

Zijn jullie gebonden aan beroepsgeheim?

Wij zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsplicht en strafrechtelijk beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.
Wij passen de deontologische code die te vinden is op onderstaande link: DEONTOLOGISCHE_CODE_ORTHOPEDAGOOG_v20160912.pdf

Geestelijke Gezondheid

Wat is de kostprijs en hoe gebeurt de betaling?

De prijs varieert van therapeut tot therapeut en ligt tussen de 50 en 60 euro. De betaling gebeurt contant na elke sessie.

Hoe kan ik jullie contacteren?

Je kan steeds het contactformulier invullen of bellen. Tijdens de therapiesessies wordt geen telefoon opgenomen. We nemen terug contact met u op van zodra we kunnen. U kan rechtstreeks contact opnemen met een therapeut of bellen naar het algemeen nummer 050/21.22.25 of mailen naar info@alethiea.be. In overleg wordt er bepaald bij wie u best terecht kunt.

Hoeveel keer moet ik komen?

In onderling overleg bepalen we het aantal en de frequentie van de sessies.

Hoe verloopt een gesprek?

Tijdens een eerste gesprek is het vooral belangrijk dat er goed afgetoetst wordt bij zowel cliƫnt als therapeut dat er een zogenaamde 'klik' aanwezig is. Er worden afspraken gemaakt, de hulpvraag wordt verkend en er wordt een procesplan opgesteld.

Hoe lang duurt een sessie?

Een individuele sessie duurt 1 uur.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x