Sofie Vandevelde

Voorstelling

Na 14 jaar te hebben gewerkt als arts (KUL), heb ik in 2014 een carrièreswitch gemaakt, waarbij ik me volledig ging toeleggen op de job van arts-psychotherapeut voor individuele psychotherapie aan volwassenen. Tijdens mijn studies geneeskunde, vond ik de vakken rond psychologie/ psychiatrie erg boeiend. Als afgestudeerde arts voelde ik dan ook een bijzondere interesse in en empathie voor patiënten die worstelden met psychologische/ psychiatrische problematieken. Hun vaak dagelijkse strijd om voldoende te kunnen functioneren of om genoeg overeind te blijven, raakte me en ik wou hen bijstaan en helpen. Het werd me al snel duidelijk dat ik hen meer wou geven dan ik kon, als arts.

Daarom besloot ik te starten met de opleiding psychologie, waarvan ik bijna de academische bachelor afrondde. Ik wou uiteindelijk een opleiding als psychotherapeut (Emotion Focused therapie, EFT) beginnen. In 2014 rondde ik die opleiding EFT af bij FocusOnEmotion in Turnhout.

Vanaf dan ben ik me wat meer gaan verdiepen in acceptance & commitment therapie (ACT), Mindfulness en dialectische gedragstherapie (DGT). In mijn therapie komt het dan ook voor dat ik sommige elementen uit deze benaderingen gebruik.

In januari 2019 besloot ik de opleiding tot EMDR therapeut te volgen bij Integrativa. Ik merkte immers dat veel cliënten kleine maar frequente trauma’s hadden beleefd, of eventueel een groot trauma doormaakten, waarvan ze nu nog steeds de gevolgen droegen. EMDR is een wetenschappelijk onderbouwde en effectieve manier om deze trauma’s te verwerken. Sindsdien behoort EMDR evengoed tot mijn standaardpakket van werken. 


Korte opleidingen en studiedagen:

1) Emotion-focused therapie (emotiegerichte therapie) voor individuen: bij depressie, bij een traumatisch verleden, bij diverse soorten van angst, enz…
2) Focusing in de experiëntiële therapie (niveau 3)
3) Mindfulness based cognitieve therapie (8 weken basistraining)
4) oplossingsgerichte therapie (3 halve dagen)
5) Motiverende gesprekstechnieken (3 dagen)
6) Diverse studiedagen, ondermeer over zelfdoding en depressie
7) basisopleiding ACT (Acceptance and commitment therapie)

8) (Hechtings)trauma’s bij volwassenen

9) EMDR bij een transgenerationeel trauma


doelgroep

Ik richt mij voornamelijk op:

1) Identiteitsproblemen: je niet goed voelen in je vel, je anders gedragen dan je bent, vragen over seksuele geaardheid,...

2) Zelfbeeld: weinig zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoelens, jaloers zijn van anderen, nooit tevreden over jezelf, erg perfectionistisch en streng zijn voor jezelf,…

3) Depressie: depressies, burn-out, futloosheid, alles zwart zien, zelfmoordgedachten,…

4) Angst: verlegenheid, faalangst, afhankelijk zijn van anderen,...

5) Verwerkingsproblemen: omgaan met verlies en trauma’s, relatiebreuk, een onverwerkt verleden,…

6) Relationele moeilijkheden: zich afzonderen, gepest worden, niet kunnen opkomen voor jezelf, vaak ruzie hebben...

7) Levensfaseproblemen: loskomen van thuis, eenzaamheid, kinderen uit huis,...

...


visie

1) Verandering en ontwikkeling is een complex samenspel van verschillende factoren. 

We kijken naar het verleden, het heden en zoeken ook naar oplossingen voor de verdere toekomst. Daarbij is er aandacht voor zowel jij, als persoon, als je omgeving.


2) Maatwerk

Een duidelijke diagnose is niet altijd noodzakelijk om aan de slag te gaan. Het belangrijkste blijft immers om verder te kunnen met jezelf en in contact met anderen. Daarom ligt de klemtoon op begeleiding en therapie. We zoeken daarbij samen naar het beste antwoord voor jouw specifieke toestand.

Als ik toch twijfel over hoe we het beste verder gaan, adviseer ik soms toch om je te verwijzen voor verder onderzoek om zo tot een diagnose te komen. Dit kan bv. bij een psychiater zijn, bij een externe dienst,…


3) Deskundige en betrokken begeleiding.

Ik wil je geen kille wetenschappelijke benadering aanbieden, maar wel een open en warm gesprek met je voeren. Een goeie werkrelatie is immers essentieel en daar gaan we ook voor.


4) Medische factoren

Soms gebeurt het dat er (ook) medische factoren aan de basis liggen van (sommige van) je psychologische klachten.

Als arts, bevraag ik eventueel enkele medische klachten, als daar aanleiding toe is. Ik ga er echter van uit dat je huisarts medische oorzaken al uitgesloten heeft, voor je naar mij werd verwezen. Indien niet, dan breng je best een bezoekje aan jouw arts. En voor eventueel verder medisch onderzoek, zal ik je eveneens steeds naar je huisarts sturen.

Ook de medicatie en afwezigheidsattesten laat ik over aan je huisarts of psychiater. Uitzonderlijk neem ik deze laatste 2 taken tijdelijk wel zelf op, tot je naar je behandelende arts kan gaan.

Dit zorgt ervoor dat we ons, tijdens een sessie, echt kunnen toeleggen op psychotherapie en niet op geneeskunde.


emotion-focused therapie (eft):

(Niet te verwarren met emotion freedom therapie of tapping!!!).

Emotion Focused Therapie is een wetenschappelijk onderzochte gesprekstherapie en houdt zich in de eerste plaats bezig met emotie (gevoelens) in de breedste zin van het woord. Emotie is de drijvende kracht van ons bestaan, alles vertrekt vanuit emotie. We kunnen immers nog zo overtuigd zijn van iets, maar als onze gevoelens niet mee willen, dan komen we er vaak niet. Dat is de basisgedachte achter deze snel groeiende therapievorm. Heel wat psychologische problemen zijn emotionele problemen. EFT wordt dan ook bijvoorbeeld ingezet voor cliënten met een depressie, psychisch trauma, angst, identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen. Voor rationele mensen kan het een geschikte benadering zijn omdat zij misschien juist vastlopen door een te weinig ontwikkelde emotionele kant. Bij mensen die overspoeld worden door emoties zal de nadruk eerder liggen op het regelen van emoties, zodat deze niet meer zo overspoelend zijn. Therapeuten nemen de hele persoon in aanmerking en zijn steeds gericht op het vormen van een helpende relatie waarin de nadruk ligt op dat wat voor de cliënt op dat moment het meest belangrijk is.


Praktische informatie

Talen: Nederlands

Op dinsdagnamiddag en avond ben ik aanwezig in Torhout. Een sessie duurt 55 à 60’ en u betaalt daarvoor 75,00 € (waarvan u sowieso +/- 15€ of +/- 20 € terugkrijgt). Bij de bond Moyson en Partena kan je daarop nog van een extra terugbetaling genieten.

 

Beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten:

1) EMDR Belgium

2) VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling) 

3) Orde der Geneesheren


Sofie Vandevelde

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x